Section Name Description
Join Pakuranga College Kapahaka Page Sign up for Te Tai o Pakuranga Kapahaka here
File Wakaaranga Resource (Brenda Reuben)

Powhiri Resource for Kapahaka

Page Haka

Pakuranga College Haka

File Koanga 2012 Booklet Final

Koanga 2012 Booklet Final

File Karanga o Te Tai o Pakuranga

Karanga o Te Tai o Pakuranga

Page Scholarships for Maori Students

Maori Students are encouraged to research and apply for Scholarships early.